Herunder ses et par billeder af Djurs Sommerlands nye trampolinpark,
som vi har opstillet for dem. Billederne er taget under anlægningen af
trampolinparken, som er blevet åbnet den 12. maj 2006.