Herunder kan du billede for billede følge den trinvise montering/opsætning af en
af vores havetrampoliner. I dette tilfælde, en Stern havetrampolin.