Herunder ses et par eksempler på skader der kan forekomme på
en trampolindug.